Te groot gebrek aan kennis over depressie, aandoening die bij zo veel mensen voorkomt

'Het is onacceptabel dat veel patiënten hierdoor tweemaal moeten lijden: aan de ziekte zelf en aan het taboe'