avatar
     
Health

Jaarlijks hebben 23.400 vrouwen een postnatale depressie

Ministerie van VWS wil gesprek over PPD op gang brengen en taboe doorbreken

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blokhuis extra aandacht aan postnatale depressie binnen de ‘Hey, het is oké-campagne’: het taboe op de veel voorkomende aandoening moet doorbroken worden. 

Onderzoekers ondervroegen vijfhonderd vrouwen die te maken kregen met de aandoening, en duizend personen van wie iemand in de omgeving eraan leed. Over het algemeen wordt er niet over de aandoening gepraat. Veel vrouwen zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%). Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken en daar moet verandering inkomen, vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Postnatale depressie is de meest voorkomende aandoening bij pas bevallen vrouwen en kan verstrekkende gevolgen hebben voor moeder, kind en gezin. Het is heel belangrijk dat professionals hier aandacht voor hebben. Maar zeker zo belangrijk is dat net bevallen moeders en hun naasten erover durven te praten. Je bent geen slechte moeder als je niet op een roze wolk zit. Met de campagne willen we het voor deze moeders en hun omgeving makkelijker maken om over hun depressieve gevoelens te praten en zo nodig professionele hulp te vragen. Want we gunnen alle moeders een gelukkige kraamtijd en alle kinderen een goede start in het leven.”

Steun uit omgeving draagt bij aan herstel

Jennie Lena (bekend van De Voice) ontwikkelde na haar zwangerschap een postnatale depressie en steunt de campagne. Inmiddels gaat het gelukkig goed met haar. “Ik had geen idee wat mensen bedoelden met die roze wolk. Ik zag hem niet hoor,” zegt Jennie. Omdat haar vrienden en familie hun zorgen en vermoedens over een postpartum depressie uitspraken, kreeg zij snel professionele hulp. “Ik weet niet of ik zelf zo snel aan de bel had getrokken. Ik steun deze campagne omdat ik moeders wil laten zien dat zij niet alleen zijn en mensen om hen heen wil oproepen hun vermoedens van een postnatale depressie altijd uit te spreken.”
 
Slecht slapen, stemmingswisselingen en extreem moe zijn. Voor veel pas bevallen moeders klinkt dit misschien als iets wat er gewoon bij hoort. Maar als deze symptomen aanhouden, kunnen het ook signalen van een postnatale depressie zijn. Bijna negen op de tien vrouwen met signalen van postnatale depressie denken dat er veel onwetendheid is. En 81% denkt dat het voor mensen uit hun omgeving lastig is de signalen te herkennen. De meerderheid (56%) van de vrouwen die wel hebben gepraat over hun (signalen van een) postnatale depressie geven aan dat zij veel steun vanuit hun omgeving hebben gehad. En driekwart daarvan geeft aan dit heeft bijgedragen aan hun herstel.

Deze deelcampagne valt onder de grotere campagne ‘Hey! Het is oké. Maak depressie bespreekbaar’ die in januari 2018 is gelanceerd. Met deze deelcampagne en Heyhelpt.nl wil het ministerie van VWS het gesprek over PPD op gang brengen. Wil jij jouw verhaal over dit onderwerp delen? Mail ons: [email protected] 

Booking.com