avatar
     
News

Vaders buitengesloten door zorgprofessionals kind

'Leraren, pedagogisch medewerkers en artsen richten zich nog altijd op moeders in plaats van vaders'

Vaders worden buitengesloten als het gaat om de zorg voor hun kind. Dat stellen deskundigen. Hoewel meer vaders dan ooit de zorg voor hun kinderen op zich nemen, zit de traditionele rolverdeling waarbij moeders voor de kinderen zorgt en vaders werkt er bij juffen, meesters en artsen er nog in. Zij spreken meestal de moeder van het kind aan, in plaats van de vader.

Basisschoolleraren, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en artsen in de jeugdgezondheidszorg richten zich tijdens gesprekken over kinderen vaak tot de moeders. Dat kan beter vinden het ministerie van OCW en experts. Volgens hen is het probleem zo groot dat een onderzoeksbureau een handleiding heeft geschreven met tips voor de professionals. “De moeders blijven het aanspreekpunt voor die professionals, terwijl het goed is voor de ontwikkeling van een kind als beide ouders betrokken zijn” verklaart adviseur Karin Hoogeveen in het Algemeen Dagblad. 

Een grote fout die veel scholen maken is dat zij vragen om luizenmoeders en voorleesmoeders. Volgens de deskundigen kunnen de scholen die deze termen hanteren het woord moeders beter vervangen door ouders. “Vaders hebben soms het idee dat ze voor spek en bonen bij een gesprek zitten. Dat vergroot niet bepaald hun betrokkenheid bij de opvoeding” constateert Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar Pedagogiek.

Consultatiebureau’s kijken al wel of ze spreekuren kunnen verschuiven naar de vroege ochtend, avond of het weekend, zodat ook werkende ouders erbij kunnen zijn. Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zegt in een reactie: “Het overgrote deel van de kinderen komt met moeder en soms ook grootmoeder, terwijl wij liefst beide ouders zien.”

Booking.com