avatar
     
Health

Streng anti-rookbeleid kan aantal vroeggeboortes verminderen

Onderzoek toont aan: in landen met streng anti-rookbeleid meer gezonde baby's en kinderen

Tags: , , ,
De resultaten van een onderzoek naar de gezondheid van kinderen sinds het invoeren van het antirook beleid zijn fantastisch. Onderzoekers vergeleken tientallen studies uit Noord-Amerika, Europa en China om te onderzoeken hoe de gezondheid van kinderen verbeterde nadat de overheid overheid maatregelen nam tegen roken.

Voor het onderzoek werden in totaal maar liefst 57 miljoen geboorten en 2,7 miljoen ziekenhuisopnames met elkaar vergeleken. Het gaat om baby’s die zijn geboren in landen waar de overheid maatregelen heeft getroffen om roken te verminderen, zoals het verbieden van roken in openbare ruimten en accijnsverhoging op sigaretten. Het resultaat: door roken te verbannen op plekken als werk en horeca werden er minder baby’s te vroeg geboren. Ook daalde het aantal kinderen met zware astma-aanvallen met 10%.

Kinderen die meeroken met hun ouders tijdens de zwangerschap of na de geboorte lopen het risico een ernstige luchtweginfectie te ontwikkelen. “Een aanzienlijk deel daarvan kunnen we voorkomen en dat hebben we nu op grote schaal aangetoond: een streng anti-rookbeleid bespaart veel leed”, zegt Jasper Been, onderzoeker en kinderarts van het Erasmus MC in Rotterdam.

“Rookvrije omgeving kan vroeggeboortes met 4 procent terugdringen”

Shockerend: in Nederland rookt één op de tien vrouwen tijdens haar zwangerschap. Eén op de vijf ouders rookt thuis waar de kinderen bij zijn. In landen als  Australië en Groot-Brittannië  krijgt een rokende ouder met een kind op de achterbank een boete. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dan ook dat landen waar strengere maatregelen zijn, er meer gezonde baby’s worden geboren. Nederland behoort qua maatregelen tot de middenmoot.

Wereldwijd worden jaarlijks vijftien miljoen kinderen te vroeg geboren. Een rookvrije omgeving kan dit aantal met 4 procent terugdringen. Been: “We moeten de ernstige gevolgen van een vroeggeboorte niet onderschatten. Deze kinderen hebben een hoger risico op leer- en gedragsproblemen, waar ze hun leven lang last van houden.”

BRON: AD 

Booking.com