avatar
     
News

Ruim 44% heeft spijt van scheiding

Vrouwen zorgen over welzijn kinderen en angst voor financiële gevolgen

Eén op de drie getrouwde stellen gaat scheiden. In Nederland vinden er jaarlijks 35.000 echtscheidingen plaats. Sinds 2010 wordt in september de ‘Dag van de Scheiding’ gehouden. Dit jaar is deze dag op vrijdag 8 september. 

Er is meer aandacht nodig voor deskundige begeleiding wanneer mensen gaan scheiden, want maar liefst een op de drie stellen haalt het niet tot de dood hun scheidt. Na de zomervakantie is ieder jaar een piek in het aantal echtscheidingen te zien. Meer dan 40% van de mensen die zijn gescheiden, zegt vooraf angst te hebben gehad voor de scheiding. Vooral de negatieve gevolgen voor de kinderen en de persoonlijke financiën spelen een grote rol. Ruim 44% zegt achteraf dat ze de scheiding anders hadden moeten regelen.

Zorgen over welzijn kinderen

Voor een ruime meerderheid van de ouders (67,5%) zijn de negatieve gevolgen voor de kinderen de grootste angst. Vrouwen maken zich vooral zorgen over het welzijn van de kinderen (71,2% van de vrouwen versus 42,1% van de mannen). Mannen zijn vooral bang dat de band met hun kinderen zal veranderen (38,6% van de mannen versus 12,0% van de vrouwen).

Angst voor de financiële gevolgen van de scheiding, wordt door bijna 70% van de respondenten genoemd. Mensen maken zich vooral zorgen over de maandelijkse vaste lasten. Vrouwen maken zich daar wel meer zorgen over dan mannen (52,2% van de vrouwen versus 33,8% van de mannen).

Betere afspraken gewenst

Opvallend is dat meer dan 44% van de respondenten aangeeft dat ze ‘achteraf de scheiding anders hadden moeten regelen.’ Daarbij wordt ‘betere afspraken maken’ het vaakst genoemd. Ook geven zowel mannen als vrouwen aan dat ze zich beter hadden moeten verdiepen in de gevolgen van de scheiding.

Voor bijna een derde van de respondenten is de scheiding tegengevallen. Veruit de belangrijkste oorzaak is het niet meewerken van de partner. Opvallend detail: 7,3% van de ondervraagden heeft spijt en zegt dat ze überhaupt niet hadden moeten scheiden.

Deskundige begeleiding essentieel

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 35.000 echtscheidingen zijn. Met het onderzoek naar scheiden wil de vFAS aandacht vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij een scheiding. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Novio Research onder meer dan 500 Nederlanders die recent zijn gescheiden. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking.

Op de Dag van de Scheiding openen de vFAS-kantoren hun deuren om informatie te geven over scheiden. Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over onder andere alimentatie, scheiden met kinderen, boedelverdeling en scheiden met een eigen huis.

Wil je meer weten over scheiden? Of een gratis scheidingscheck laten uitvoeren?
Bezoek dan tijdens de Dag van de Scheiding op 8 september een vFAS-kantoor bij u in de buurt.

BRON: VERDER ONLINE

Booking.com