avatar
     
Health

Moet je een prematuur van 24 weken behandelen?

'Slechts één op de vier prematuur geboren baby's is volledig gezond rond 2e levensjaar'

‘Behandel niet ieder extreem vroeg geboren kind’ kopt Trouw. Hoe levensvatbaar is een kindje dat met 24 weken ter wereld komt? Hier debatteren artsen over. Zij maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van deze prematuur geboren kinderen op latere leeftijd.

Baby’s die in Nederland na 24 weken worden geboren krijgen direct na de geboorte de mogelijkheid tot behandeling aangeboden. Van elke tien baby’s op de NICU overlijden er uiteindelijk zes. Vier op elke tien overlevende kinderen hebben beperkingen in de motorische en of mentale ontwikkeling of in het horen of zien. Slechts één op de vier prematuur geboren baby’s is volledig gezond rond het tweede levensjaar. De helft heeft een neurologische- , verstandelijke- en/of fysieke beperking. Veel prematuur geboren baby’s hebben op latere leeftijd leer- en gedragsstoornissen. Veel ouders worstelen met forse aandachtsstoornissen bij peuters.

Sinds 2010 is de richtlijn veranderd in Nederland en worden baby’s al met 24 weken verzorgd, mits de ouders dit willen. De meeste ouders zeggen hier volmondig ja op: negen op de tien. Oud kinderarts en psycholoog Nynke Weisglas-Kuperus en emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Pieter Sauer zijn beide betrokken bij onderzoek naar de gezondheid van prematuur geboren baby’s en pleiten nu voor een andere aanpak. In plaats van ‘ja, tenzij’ (de ouders het niet willen) zouden artsen moeten kiezen voor ‘nee, tenzij’ (de ouders het uitdrukkelijk willen).

“Het dilemma voor artsen en ouders bestaat er uit dat één op de vier kinderen zich wél normaal blijkt te ontwikkelen.”

Monique Rijken is neonatoloog in het Leidse UMC en voorzitter van de werkgroep ‘Landelijke Neonatale Follow-up’. Ook zij maakt zich zorgen over de ontwikkeling van prematuur geboren kindjes. Het dilemma voor artsen en ouders bestaat er volgens Rijken uit dat één op de vier kinderen zich wél normaal blijkt te ontwikkelen.”Wij zien kinderen met forse beperkingen, maar ook kinderen die zich net als anderen ontwikkelen. Die groep wil je een kans geven, en het is ook niet aan ons om te zeggen dat een kind met een beperking geen recht heeft op een kans.”

Rijken werkt momenteel met collega’s uit het land aan een nieuwe richtlijn. Ze verwacht dat daarin voor het eerst ‘stop-criteria’ komen te staan. “Als een kind eenmaal geboren is en we gaan behandelen, kan blijken dat de longen echt sterk onrijp zijn of dat het kind ernstige hersenbloedingen heeft gekregen. Dan kan doorbehandelen zinloos worden, maar we hebben nog niet goed vastgelegd bij welke mate van schade we die keuze met ouders maken.

Meer lezen? Lees het volledige artikel van Trouw.

Wij interviewden Tamara over haar zoon Jesse. Hij werd met 27 weken geboren. 

BRON: TROUW
FOTO: 2DOC

Booking.com