avatar
     
Lifestyle

Checklist: ben ik hoogsensitief?

'Je bent gevoeliger voor prikkels van zowel binnen als buitenaf'

Hooggevoelig, hoogsensitief, HSP. het zijn termen die je steeds vaker hoort en dat is ook niet zo vreemd, want naar schatting is één op de vijf mensen hoogsensitief. Dat houdt in dat je gevoeliger bent voor prikkels van zowel binnen als buitenaf. Dit zorgt er voor dat je heftig kan reageren op bepaalde emoties en de voorkeur geeft aan een rustige omgeving. Ben jij hooggevoelig? Doe de test! 

De term hooggevoeligheid werd geïntroduceerd door een Amerikaanse psychotherapeute en universitair docent: Elaine Aron. Hoogsensitieve eigenschappen komen voort uit een ontvankelijkheid voor innerlijke en uiterlijke signalen. Mensen met deze eigenschappen staan (onbewust) extra open voor indrukken. Al die indrukken moeten vervolgens verwerkt worden, maar de informatieverwerking door de hersenen verloopt bij hoogsensitieve mensen nauwkeuriger en uitgebreider dan bij anderen. Er ontbreekt als het ware een filter waardoor er meer prikkels ontvangen worden.

In bepaalde omstandigheden wordt er hierdoor te weinig informatie weggefilterd, waardoor iemand zich moe of down kan gaan voelen. Hooggevoeligheid kan voor klachten zorgen, maar inzicht in de kenmerken van hoogsensitiviteit kan je helpen om ermee om te gaan. Door je er bewust van te worden en het te accepteren, kan de last omgebogen worden tot een kwaliteit. Denk je dat jij hoogsensitief bent? Bedrock magazine deelt de vijf typische kenmerken van hooggevoeligheid. Doe de test!

1. Je hebt een voorkeur voor rust

Je voorkeur gaat uit naar rust en stilte. Als er in je omgeving veel gebeurt, kun je je ongemakkelijk voelen. Veranderingen brengen je van stuk en zorgen ervoor dat je bij moet komen. Je bent niet stressbestendig en kunt er niet tegen als er in korte tijd veel moet gebeuren.

2. Je gedraagt je op een specifieke manier

Je bent perfectionistisch ingesteld en vindt het moeilijk om dit los te laten. Je kunt minder goed functioneren als iemand op je vingers kijkt of als je met iemand moet concurreren. Beslissingen maken vind je lastig doordat je eerst elke mogelijke uitkomst afweegt. Als je honger of dorst hebt, heeft dit een extreme invloed op je humeur.

3. Je registreert op een specifieke manier

Je zintuigen zijn scherper, hierdoor heb je meer oog voor details en ben je jezelf direct bewust van subtiele signalen uit je omgeving. Je bent goed in het inschatten van bepaalde situaties. Door je gevoeligheid, schrik je vaak snel.

4. Je relatie met andere mensen

Je kan je goed inleven in anderen, hierdoor heb je vaak een goed beeld van hoe een ander zich voelt en kun je jezelf makkelijk op anderen afstemmen. Je bent bang om anderen te kwetsen en vindt het daardoor vaak moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Dit zorgt ervoor dat je minder assertief bent. Door je hoogsensitieve eigenschappen, ben je gevoeliger voor opmerkingen van anderen. Kritiek maakt je meteen van streek en positieve opmerkingen fleuren je direct op.

5. Je innerlijke belevingswereld

Je hebt een sterkere innerlijke belevingswereld. Je droomt en fantaseert veel. Emoties ervaar je heftiger, hierdoor raak je sneller van streek en huil je sneller dan anderen. Je kunt sterk geraakt worden door bijvoorbeeld kunst of muziek.

BRON: BEDROCK

Booking.com