Blogs

Als het huis te groot wordt

Waar gaan we later wonen

Als de kinderen de deur uit zijn wordt een huis soms te groot. Of te kostbaar. In veel gevallen zijn we dan beter af als we kleiner gaan wonen. Maar hoe zit het dan met de emotionele waarde, die aan het ouderlijk huis wordt verbonden? Verrassend genoeg stuit verkoop vaak op bezwaren bij de kinderen. Je praat ten slotte wel over hún ouderlijk huis. Waar herinneringen aan kleven; de eerste zoen bij de voordeur en tienerpraat op de slaapkamer. Het heeft iets vertrouwd, zo’n ouderlijk huis. Dat doe je niet zomaar weg.

MUIZEN

Door het houten plafond van onze monumentale woning hoor ik de muizen feestvieren op de zolderkamers. Die ettertjes hebben vrij spel sinds onze oudste dochter het huis uit is, en de jongste vaker ’uit’ dan thuis is. Eigenlijk komt er nog nauwelijks iemand van ons gezin op de bovenste verdieping. Met visioenen van een kapot geknaagde zoldertrap, compleet met spinraggen en stofnesten op mijn netvlies val ik in slaap.

In mijn werkkamer dwalen mijn ogen de volgende ochtend rond. De ruime kamer, waar eigenlijk alleen een Engels bureau en een antieke kast staat lijkt opeens erg groot. Net als onze slaapkamer. Een balzaal, en dat terwijl het toch al een paar jaar geleden is dat ik serieus met de voetjes van de vloer ging. Opeens krijg ik een idee, dat gaandeweg steeds meer vorm krijgt. Als we die ruimte nu eens verbouwen tot kamer voor een student? Met een eigen keukentje en wellicht zelfs een toilet?

Behoedzaam leg ik deze, in mijn ogen briljante, ingeving voor aan het gezin. Het ’kantoor’ past makkelijk in de royale slaapkamer en zo komt er op de tweede verdieping een kamer vrij voor de jongste telg. In eerste instantie ziet zij het niet zitten om de monumentale balken, inclusief originele katrol van de voormalige koffiefabriek, in te ruilen voor een moderne, strakke ruimte. Pas na de belofte dat ze álles nieuw krijgt, van bed tot toilettafel, is ze om. De oudste dochter vindt het allemaal prima, als we maar wel beloven haar antieke bed ergens op te slaan. Nu de man des huizes nog. Die moet tenslotte aan de bak.

Zijn eerste reactie is klip en klaar: geen denken aan. En toch weet ik zeker dat dit het beste idee van het jaar is. We kunnen dan blijven wonen in dat heerlijke huis, waar we echt nooit meer weg willen. Midden in het centrum, precies de plek waar we altijd van hebben gedroomd om onze oude dag door te brengen. De woonlasten gaan omlaag en voor de kinderen blijft het een vertrouwd adres. Tja, na dertig jaar samenzijn weet je wel hoe je iemand aan moet pakken. Enthousiast kom ik thuis met de mededeling dat ik ook al een huurder heb gevonden. Waarmee de weg terug definitief is afgesneden.

We zijn inmiddels al twee huurders verder. De kamers zijn verbouwd, de derde huurder heeft zich genesteld. Natuurlijk was het even wennen, een vreemde over de vloer. Maar als ik nu ’s avonds in mijn bed naar de bovenburen lig te luisteren bedenk ik dat dit altijd beter is dan wakker liggen van krengerige muizen die boven mijn hoofd een feestje bouwen.

Inmiddels staat de slaapkamer van de jonste ook zo goed als leeg. Kleine meisjes worden groot: de jongste telg heeft het nest ook verlaten. Opnieuw lig ik in bed na te denken. Wat gaan we met die ruimte doen… of moeten we nu toch maar op zoek naar een kleinere woning? Maar wat als er kleinkinderen komen… .

PRAKTISCH

Verkopen en een deel van de opbrengst aan kinderen schenken. Hoe werkt dat?

Het is van belang om te zorgen dat de kinderen geen schenkingsbelasting over de schenking zijn verschuldigd. Ouders kunnen aan kinderen per jaar € 5141 (2013) per kind belastingvrij schenken. Eenmalig kan dat jaarbedrag worden opgetrokken naar € 24.676 voor kinderen die tussen 18 en 40 jaar oud zijn. En zelfs naar € 51.407 als het kind het geld gebruikt voor een dure studie of voor de eigen woning. Het kabinet is voornemens de belastingvrije grens hiervoor zelfs te verhogen naar €100.000, ook voor schenkingen aan anderen dan een kind.

Hoe kan ik een geërfd huis zonder fiscale afdracht verkopen?

Een geërfd huis valt binnen de nalatenschap en de fiscus rekent met u af middels de erfbelasting. Als er nog een hypotheek op het huis rust, wordt die schuld in mindering gebracht. De Belastingdienst gaat voor de waarde van het huis uit van de WOZ-waarde op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden. Dat u het huis later voor een andere prijs verkoopt, is voor de erfbelasting niet van belang.

Hoe kan ik later mijn eigen huis ‘opeten’ en wat zijn daarvan de gevolgen voor de kinderen?

Dat kan via een zogeheten opeethypotheek, waarmee u in feite de overwaarde op de woning te gelde maakt. Hoe minder (oude) hypotheek er nog op het huis rust, des te groter de overwaarde. Zorg dus dat u uw hypotheek tegen die tijd grotendeels of geheel heeft afgelost. Een opeethypotheek is in feite een kredietfaciliteit van de bank, met het huis als onderpand. Het geld kunt u opnemen om het eigen inkomen aan te vullen, maar bijvoorbeeld ook om schenkingen te doen aan de kinderen. De opeethypotheek verkleint natuurlijk wel hun toekomstige erfenis. Hou er ook rekening mee dat u rente over het opgenomen krediet moet betalen.

Als ik een kamer ga verhuren moet ik dat dan opgeven aan de belastingdienst?

Dat hangt van de huuropbrengst af. Is die hoger dan €4536 (2013) per jaar, dan moet u over het meerdere inkomstenbelasting betalen.

Voor meer info:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schenkbelasting-en-erfbelasting/hoogte-van-belasting-over-schenking-en-erfenis

Booking.com