Screening op kindermishandeling

'Veel blauwe plekken op de beentjes' zie ik, zei ze. En ze keek me vragend aan.